Waarom behoort mijn ETF nooit tot de best presterende fondsen?

Ik overweeg om over te stappen naar indexfondsen. Echter als ik kijk naar de prestaties van indexfondsen, dan valt mij op dit nooit de best presterende fondsen zijn. Blijkbaar zijn er fondsen die het nog beter doen. Waar zit mijn denkfout?

Antwoord:

Het is inderdaad juist dat een indexfonds of ETF nimmer tot de best presterende fondsen zal behoren. We zullen uitleggen hoe dit komt. 

Stel u voor dat we alle beleggingsfondsen, zowel passief als actief, analyseren die als benchmark de AEX-index hebben. Als we na een gegeven jaar de prestaties van alle fondsen onder de loep nemen, wat mogen we dan verwachten? Voor het gemak laten we het dividend buiten beschouwing.

We hebben de volgende verwachting: 

  1. De passieve fondsen zullen een een vergelijkbaar rendement als de AEX minus de kosten van het passieve fonds;
  2. Van de actief beheerde fondsen verwachten we dat, zonder rekening te houden met kosten, ca. 50% een beter rendement heeft gerealiseerd dan de AEX en de andere 50% een slechter rendement. Houden we wel rekening met de kosten binnen de actief beheerde beleggingsfondsen, dan verwachten we dat ca. 40% de AEX weet te verslaan en dat ca. 60% slechter zal presteren.

Dit is dus puur wat we op basis van kansberekening mogen verwachten. Schematisch ziet dit er als volgt uit.

Afbeelding1

Elk jaar is deze verdeling gelijk, echter we weten niet van te voren welk actief beheerd beleggingsfonds in een gegeven jaar in staat zal zijn de benchmark te verslaan. Dat is namelijk elk jaar een ander beleggingsfonds. Wat onderzoek verder aantoont is dat de rendement van alle actief beheerde beleggingsfondsen lager is dan het rendement van alle passieve beleggingsfondsen. Dat kan ook niet anders. De kosten zijn bij actief beheerde beleggingsfondsen namelijk veel hoger. 

Voor beleggers die historische rendement gebruiken bij het selecteren van het beleggingsfonds, komen dus vrijwel altijd uit bij een actief beheerd beleggingsfonds. Een passief fonds komt op de ranglijst pas voor iets boven de helft. Naarmate de tijd verstrijkt, verbetert de positie van het passieve fonds op de ranglijst om na 20 jaar tot de 10% best presterende beleggingsfondsen te behoren. Dat betekent dat op langere termijn een belegger met een passief fonds uiteindelijk 90% van alle actief beheerde beleggingsfondsen achter zich heeft gelaten.