Wat vindt u van Alex vermogensbeheer?

Vermogensbeheerder Alex is enorm succesvol. Het beheerd vermogen groeit als kool en voor eigenaar Binck is Alex zeer belangrijk geworden. Vrijwel elke belegger kent Alex en aan de leden wordt dan ook vaak gevraagd wat zij van Alex vinden.

Zo heeft Jan de Vries daar recent al een artikel aan gewijd. Laten we voorop stellen dat we van mening zijn dat elke aanbieder het recht heeft om zich op een eigen manier te profileren. Alex profileert zich als een actieve beheerder. Binnen het gevoerde beleggingsbeleid is 'timing' dan ook een zeer belangrijk onderdeel.

Academisch onderzoek is erg duidelijk over het gebruik van timing: Het werkt namelijk niet!.Natuurlijk kan er in een gegeven jaar een beter rendement gerealiseerd worden maar dit is bijna altijd te wijten aan de factor geluk. Uiteraard zal degene die dit 'overkomt' dit zelf zijn eigen expertise noemen.

Miljoenen beleggers zijn dagelijk actief op de financiële markten en waar de ene belegger een beter rendement realiseert dan de markt daar moet een belegger bestaan die een slechter rendement realiseert. Maar goed, Alex geeft in haar reclame uitingen duidelijk aan dat zij zich 'slimmer' vind dat de miljoenen andere beleggers.

De harde cijfers

Onze collega's van Tripple Partners auteurs van de het boek De Beleggingsillusie, hebben onderzoek gedaan naar de prestaties van Alex. De cursieve tekst is dan ook van hen afkomstig maar sluit volledig aan met onze eigen bevindingen. 

Snel naar de website van Alex, waar de resultaten van hun vermogensbeheerders met trots worden getoond. Meteen valt iets op: Voor onze eerste column stond er: ‘vanaf oprichting behaalt Alex consequent betere rendementen dan de Nederlandse en Europese beurzen’. Die zin is opeens verdwenen. Er staat nu alleen nog: ‘Alex Vermogensbeheer stelt alles in het werk om uw portefeuille veilig te stellen en een goed rendement te behalen’.

Verstandig, die aanpassing, want consequent beter was het zeker niet. Over het afgelopen jaar bijvoorbeeld loopt Alex, gemiddeld over alle profielen, bijna 10% achter op hun zelf gekozen benchmark.

Zo’n korte termijn van maar 1 jaar zegt natuurlijk weinig over het lange termijn resultaat. Misschien had Alex vorig jaar gewoon even pech. Maar wat blijkt, ook over de afgelopen 3 en 5 jaar blijft Alex vrijwel overal achter op zijn eigen benchmark.[1]

Alleen in het eerste jaar had Alex Vermogensbeheer een exceptioneel resultaat. Zoals we in De Beleggingsillusie beschrijven, is dat een bekend fenomeen in beleggingsland: een vermogensbeheerder of beleggingsfonds doet het (met geluk?) een tijdje fantastisch goed, maar heeft op dat moment weinig of zelfs helemaal geen klanten. Trots als een pauw wordt er daarna in dure campagnes met de mooie resultaten gepronkt. Vervolgens sluiten hele volksstammen hoopvolle beleggers zich aan, maar meestal is de top dan al bereikt. De beheerder blijft wijzen op de mooie historie, maar er is nauwelijks een belegger die zich erin herkent.

Allemaal leuk en aardig, zou je nu kunnen zeggen, maar wat is dan het alternatief? In plaats van de dagelijkse drukte van Alex had je bijvoorbeeld kunnen kiezen om met kalmte een goed gespreide marktportefeuille te kopen en te houden. Een eenvoudige manier om dat te doen is via een wereldwijd gespreid indexfonds. Over de afgelopen 5 jaar had je daarmee maar liefst 54% meer vermogen opgebouwd dan met het vergelijkbare Offensieve Profiel van Alex.[2]


 

Helemaal eerlijk is deze vergelijking niet. Alex belegde namelijk niet in de Verenigde Staten en heeft daarom de goede resultaten van die markt in recente jaren gemist.[3] Over de wijsheid  van die beleggingsstrategie kun je twisten, maar over het verschil en het gevolg van kosten niet: voor het getoonde wereld indexfonds betaalde je 0,5% van je belegde vermogen per jaar. Bij Alex waren de totale kosten meer dan 4 keer zo hoog: gemiddeld ruim 2% per jaar aan expliciete beheerkosten plus een onbekend bedrag aan impliciete transactiekosten. De rest van het verschil wordt veroorzaakt doordat Alex dagelijks bepaalt of hij wel of niet belegd. Waarom dat lastig is legden we vorige week uit.

Dit klinkt allemaal niet zo opgewekt, maar er valt ook best wat positiefs te zeggen over Alex. Zo staan ze je aan de telefoon vriendelijk te woord en geven ze duidelijk antwoord op je vragen. Ook zijn het fantastische marketeers: inmiddels hebben al meer dan 40.000 mensen in totaal bijna 3 miljard euro aan ze toevertrouwd. Het eerste deel van deze column begon met de vraag of Alex al dat geld ‘nuchter’ belegt? Het antwoord daarop kan elke lezer voor zichzelf bepalen. (Nuchter in de zin van kalm en verstandig lijkt het ons in ieder geval niet, maar misschien bedoelt Alex met nuchter dat ze beleggen zonder een paar slokjes op. Aangezien de beleggingen door een computer worden uitgevoerd is het in die zin ongetwijfeld waar!)


[1] Alleen het zeer speculatieve profiel doet het op 5-jaars basis iets beter dan de eigen benchmark, maar daar zullen niet veel mensen over zo’n periode in zijn belegd. Het is ook de vraag of die benchmark wel klopt, maar dat is iets voor een andere keer.
 
[2] Op basis van daadwerkelijke resultaten van het 'Aandelen Wereldwijd' indexfonds van Meesman Index Investments en de resultaten zoals weergegeven op de Alex website. Beide fondsen beleggen in aandelen van grote bedrijven en hebben daarom een vergelijkbaar risico. Meesman is slechts een voorbeeld van een indexfonds aanbieder. Vanguard, iShares en Think Capital hebben ook prima indexfondsen. Die laatste partij is trouwens net als Alex eigendom van BinckBank. Om maar aan te geven dat deze column niet persoonlijk is bedoeld.
 
[3] Waarom ze dit niet deden is onduidelijk. Meer spreiding leidt, afhankelijk van kosten, tot een betere verhouding tussen risico en rendement. Alex heeft dat misschien ook ingezien: vanaf begin deze maand hebben ze besloten om ook in de VS te beleggen.

Onze conclusie

Laten we allereerst Marius en Jolmer bedanken voor hun onderzoek. De conclusie strookt volledig met onze eerdere conclusie, namelijk dat Alex vooral goed is als marketeer en niet als vermogensbeheerder. Beleggers zouden dan ook aanzienlijk beter af zijn door over te stappen naar indexbeleggen bij één van onze leden.