Karakteristieken beleggingsfondsen

Nagenoeg elke belegger gebruikt beleggingsfondsen voor de inrichting van de beleggingsportefeuille. Dat is een verstandige keuze. Wat we in de praktijk vaak zien is dat beleggers onvoldoende op de hoogte zijn van de belangrijkste karakteristieken van beleggingsfondsen. Het gevolg is dat de gerealiseerde rendementen lager zijn dan nodig.

Omdat wij van mening zijn dat elke belegger de allerbeste kans op een succesvolle ervaring moet hebben, laten wij in dit artikel de resultaten zien van een groot onderzoek naar de prestaties van 4.500 Amerikaanse beleggingsfondsen. De prestaties zijn gemeten over verschillende tijdsperiodes en er is onderzocht of er een relatie bestaat tussen

 • De kans op overleven
 • De kans op out- en underperformance
 • De relatie tussen historische - en toekomstige performance
 • De relatie tussen kosten en performance
 • De relatie tussen omloopsnelheid en performance

De basis van het onderzoek

In totaal zijn er meer dan 4.500 Amerikaanse beleggingsfondsen onderzocht. Eind 2015 werd we voor meer dan USD 6,6 biljoen door deze fondsen belegd.1

Kans op overleven en kans op outperformance voor aandelenfondsen

Er is over meerdere periodes gemeten hoeveel procent van de beleggingsfondsen overleven en in staat zijn om de markt te verslaan. Dan blijkt dat, gemeten over een periode van 3 jaar, 13% van de aandelenfondsen niet meer bestaat. Dit komt maar al te vaak doordat het fonds slecht heeft gepresteerd. 36% in staat om de markt te verslaan. Voor een belegger betekent dit dat er een kans is van 2 op 3 dat over een periode van drie jaar het gekozen beleggingsfonds achterblijft bij de markt. Als de tijd langer wordt, dan zien we dat steeds minder fondsen overleven en de kans op outperformance steeds geringer wordt. Gemeten over een periode van 15 jaar blijkt dat de belegger 17% kans heeft dat het geselecteerde beleggingsfonds de markt heeft verslagen. Er is dus een kans van 83% dat het geselecteerde aandelenfonds achter is gebleven.

aand-overwinnen

Kans op overleven en kans op outperformance voor obligatiefondsen

Voor obligatiefondsen zijn de kansen op succes nog een stuk kleiner dan voor aandelenfondsen.

obl overwinnen

De relatie tussen historische - en toekomstige performance

De meeste beleggers selecteren aandelenfondsen met het beste trackrecord. Onderzoek toont aan dat dit geen verstandige keuze is. Hoe lang de periode ook wordt genomen waarin dit track-record is opgebouwd, de kans dat het geselecteerde beleggingsfonds tot de winnende beleggingsfondsen blijft behoren bedraagt gemiddeld 35%. Met andere woorden, er is een kans van 2 op 3 dat het geselecteerde aandelenfonds achterblijft bij de markt.

aand-overwinnen

Voor obligatiefondsen zien we een vergelijkbaar verschijnsel met dien verstande dat de kans op underperformance groter is.

 obl overwinnen

De relatie tussen kosten en performance

Inzicht in de relatie tussen kosten en kans op outperformance is belangrijk. Gemeten over meerdere periodes zijn aandelenfondsen ingedeeld op basis van kosten (expense ratio). De 25% goedkoopste fondsen staan links, de 25% duurste fondsen staan rechts. Duidelijk waarneembaar is de relatie tussen kosten en kans op outperformance. Hoe hoger de kosten des de lager de kans op outperformance. Naarmate de tijdsperiode langer wordt  is de kans op outperformance steeds kleiner.

aand-kosten

 

Ook hier geldt wederom dat bij obligaties de kans op succes nog kleiner is dan bij aandelenfondsen. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat een lange termijn belegger geen kans heeft om de markt te verslaan. Bij een periode van 15 jaar heeft de belegger een kans van 1% dat het geselecteerde obligatiefonds de markt zal verslaan.

obli-kosten

 

De relatie tussen omloopsnelheid en performance

Inzicht in de relatie tussen omloopsnelheid en kans op outperformance is belangrijk. Gemeten over meerdere periodes zijn aandelenfondsen ingedeeld op basis van het aantal transacties (turnover). De 25% fondsen met de laagste turnover staan links, de 25% fondsen met de hoogste turnover staan rechts. Duidelijk waarneembaar is de relatie tussen turnover en kans op outperformance. Hoe meer een beleggingsfonds handelt des de lager de kans op outperformance. Naarmate de tijdsperiode langer wordt  is de kans op outperformance steeds kleiner.

aand-omloop

Als een beleggingsfonds dus adverteert met teksten zoals "wij maken actief gebruik van de kansen in de markt"  of vergelijkbare reclame uitingen, dan weet de verstandige belegger genoeg. Dit resulteert namelijk in extra kosten en meer transacties met als gevolg een kleinere kans op succes.

Conclusie

De conclusies van dit onderzoek zijn verplichte kost voor verstandige beleggers.

 • De meest beleggingsfondsen blijven (ver) achter bij hun relevante benchmark (de markt)
 • Er is een negatieve relatie tussen een historisch trackrecord en het toekomstige rendement
 • Hoe hoger de kosten en hoe actiever er binnen het beleggingsfonds wordt gehandeld, des te kleiner de kans op outperformance.

Lessen

 • Financiële markten zijn erg goed in het prijzen van aandelen en obligaties. Dat maakt het zeer moeilijk om de markt te verslaan.
 • Beleggingsfondsen die proberen de markt te verslaan maken kosten met als resultaat dat dit de kans op outperformance verlaagd.
 • Beleggen in de best presterende fondsen verhoogt de kans op underperformance aanzienlijk

Disclaimer

De conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd om een onderzoek van Dimensional. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst