Vanguard's The Case for Index-Fund Investing 2016

Indexbeleggen groeit. Dit gaat ten koste van actief beheerde beleggingsfondsen. De vereniging van en voor indexbeleggers vindt dit een goede ontwikkeling. De centrale vraag is waarom indexbeleggen aan populariteit wint? 's-Werelds grootste aanbieder van indexfondsen Vanguard publiceert jaarlijks het inmiddels beroemde onderzoek The Case for Index-Fund Investing. Recent is de 2016-editie gepubliceerd.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek?

Beleggen is een 'zero-sum' game

Zero-sum betekent dat het gewogen rendement van alle beleggers tesamen per definitie gelijk is aan het marktrendement en na aftrek van kosten daar beneden ligt. Dat wordt de 'zero-sum'  game genoemd.

Er is veel onderzoek gedaan naar de rendementen van beleggers. De conclusie is dat de rendementen van beleggers verspreid zijn rond het marktgemiddelde en een zogenaamd 'normale’ verdeling hebben. Een normale verdeling (ook wel standaard normale verdeling genoemd) ziet er als volgt uit:

Zero sum 1

Als je de grafiek goed bekijkt dan vallen de volgende zaken op:

  1. De meeste beleggers realiseren een rendement dat ligt afwijkt (zowel positief als negatief) van het marktrendement;
  2. Grotere afwijkingen komen minder vaak voor dan kleine afwijkingen.

Wanneer de rendementen worden gecorrigeerd voor kosten (die er in de praktijk natuurlijk altijd zijn) dan schuift de klokvormige curve naar links. Alle rendementen worden namelijk minder na aftrek van kosten. Het gevolg is dat, na kosten, slechts een minderheid van de beleggers het marktgemiddelde verslaat. Kortom, er zijn meer beleggers die het slechter doen dan de markt dan beleggers die het beter doen. Hoe hoger de kosten, hoe minder mensen er overblijven die de markt verslaan. De beleggingskosten zijn een soort hindernis waar je als belegger eerst overheen moet voordat je winst gaat maken. Dit betekent dat er na aftrek van kosten meer verliezers dan winnaars zijn op de beurs (als we het marktconforme rendement als winst-noch-verlies definiëren).

in een recent artikel van De Vries Investment Services wordt rekenkundig beredeneerd dat de 'zero-sum'  game inderdaad correct is.

Als kosten erbij worden betrokken, krijg je de volgende grafiek:

Zero sum 2

In de echte wereld hebben beleggers te maken met kosten. Sterker nog: de industrie is zeer winstgevend juist vanwege het feit dat er beleggers hoge kosten in rekening worden gebracht.

De praktijk bevestigd de theorie!

Vanguard heeft onderzocht hoe de distributie van rendementen verdeeld is.

vanguard 2016

Zowel voor aandelen - als obligatiefondsen blijkt in de praktijk dat de meeste beleggingsfondsen achterblijven bij het marktrendement.

Ook maakt het onderzoek van Vanguard duidelijk dat hogere kosten zich vertalen in een gemiddeld lager rendement.

Welke conclusie dienen beleggers te trekken uit dit onderzoek?

Tegenstanders van indexbeleggen vertellen vaak dat het rendement van indexbeleggers gemiddeld is en waarom zou je als belegger kiezen voor gemiddeld?

In werkelijk blijkt echter dat het gemiddelde rendement van indexfondsen hoger ligt dan het gemiddeld rendement van actief beheerde beleggingsfondsen.

De kans dat een belegger met behulp van indexbeleggen een groter vermogen weet op te bouwen is groter. Steeds meer beleggers krijgen dit door en dat verklaart het succes van indexbeleggen.