Zijn hedge fondsen aantrekkelijke beleggingen?

Veel beleggers beleggen in hedgefondsen. Hedgefondsen claimen dat zij - vaak ongeacht de marktomstandigheden - een positief rendement zouden kunnen realiseren. Bij de scherpe koersdalingen van 2008 bleek echter dat ook hedgefondsen behoorlijke koersdalingen moesten incasseren. 

Hedgefondsen hebben een aantal belangrijke kenmerken:

  1. Vaak zeer hoge kosten;
  2. Vaak niet erg liquide;
  3. Niet transparant;
  4. Soms zeer slechte rendementen

Beleggers die besluiten toch in hedgefondsen te gaan beleggen, dienen zich bovenstaande kenmerken goed door te nemen.

Recentelijk kwam het FD met een onderzoek naar de rendementen van hedgefondsen. De conclusie luidde dat hedgefondsen hun beweringen niet waar maken en dat de gerealiseerde rendementen sterk achterbleven bij andere beleggingen.

Deze kenmerken zijn voor de vereniging van en voor indexbeleggers dan ook reden genoeg om zeer terughoudend te zijn met deze beleggingscategorie.

 

Wat vindt u van Alex vermogensbeheer?

Vermogensbeheerder Alex is enorm succesvol. Het beheerd vermogen groeit als kool en voor eigenaar Binck is Alex zeer belangrijk geworden. Vrijwel elke belegger kent Alex en aan de leden wordt dan ook vaak gevraagd wat zij van Alex vinden.

Ik lees steeds meer over indexbeleggen. Is indexbeleggen niet te groot geworden?

We zullen proberen antwoord op deze vraag te geven. Laten we beginnen dat, ongeacht de grootte van indexbeleggen, de volgende stellingen altijd van toepassing zijn:

  • Het rendement voor de gemiddelde belegger is gelijk aan het marktrendement minus kosten.
  • Beleggen is een 'zero-sum' game. Dat betekent dat waar de ene belegger een beter rendement weet te realiseren dan het marktrendement, er altijd een andere belegger moet zijn die een slechter rendement realiseert.

Bovenstaande feiten zullen altijd waar zijn. Indexbeleggers hoeven zich dan ook geen zorgen te maken dat er te veel indexbeleggers zouden zijn. In de praktijk blijkt het overigens nog wel mee te vallen. Als we op dit moment kijken naar de belangen van passieve fondsen, dan zien we dat met betrekking tot aandelen indexfondsen slechts 14% en bij obligaties zelfs nog maar 3% van de totale marktkapitalisatie uitmaken.

Bovenstaande grafiek is afkomstig van Vanguard. Het geeft duidelijk aan dat, ondanks het grote succes van indexbeleggen, de leidende beleggingsmethodiek zonder enige twijfel nog steeds actief beheer is. De marktaandeel in Nederland zijn voor particuliere beleggers nog aanzienlijk lager.

We concluderen dus dat indexbeleggen nog maar aan het begin staat van een prachtige toekomst.

Ik lees dat mijn ETF effecten uitleent. Is dat niet gevaarlijk?

Het klopt dat ETF-aanbieders regelmatig effecten uitlenen. Dat levert beleggers extra inkomsten op, maar verhoogt ook het risico. Het is de taak van een passief (index)fonds om de onderliggende index nauwkeurig te volgen. De totale kosten (Total Cost of Ownership ) zorgen er echter voor dat het rendement van het fonds kan afwijken van het rendement van de onderliggende index.

Als een passief (index)fonds haar kosten kan verlagen of de inkomsten kan verhogen is er een grotere kans dat de doelstelling van het fonds wordt behaald. Het uitlenen van effecten (ook wel securities lending genoemd) levert extra inkomsten op en wordt door banken, pensioenfondsen, verzekeraars en fondsaanbieders dan ook vaak toegepast.

Vergoeding en onderpand

Hoe gaat het uitlenen van effecten in zijn werk? Een fysieke (index)fonds repliceert een index door de effecten (aandelen en/of obligaties) die deel uitmaken van die index aan te schaffen. Die effecten kunnen in ruil voor een vergoeding en onderpand uitgeleend worden aan andere partijen. Meestal is het onderpand cash of kredietwaardige obligaties. De waarde van het onderpand is hoger dan de waarde van het uitgeleende aandeel of obligatie, zodat het fonds over een veiligheidsbuffer beschikt tegen het verlies dat wordt geleden als de lener eventueel in gebreke blijft.

Het onderpand is niet alleen een waarborgsom maar zorgt ook voor extra inkomsten. Cash kan op de bank worden gezet tegen een rentevergoeding of gebruikt worden om mee te beleggen. De aandelen en obligaties die als borgsom worden verkregen, kunnen opnieuw worden uitgeleend. Om verliezen uit te sluiten, herbeleggen ETF-aanbieders het onderpand in weinig risicovolle beleggingcategorieën, maar het uitlenen van effecten is niet risicovrij. Als het onderpand te risicovol is belegd en verliezen optreden dan draait het fonds daarvoor op. Daarnaast zijn de uitgeleende aandelen onderhevig aan het risico dat de lenende partij niet in staat is om de aandelen te retourneren. Dit noemt men het tegenpartijrisico. Het is nog niet voorgekomen dat een lenende partij niet in staat is geweest om de aandelen te retourneren.

Securities lending-programma

Beleggers kunnen bij de fondsaanbieder informeren naar hun securities lending-programma en – nog belangrijker – naar het nettorendement voor de beleggers. In de praktijk blijkt dat niet alle inkomsten volledig worden teruggegeven aan de beleggers.

Ben je met een ETF altijd goedkoper uit dan met een beleggingsfonds en zo ja “Hoe komt dit”?

De meeste beleggers associëren passieve (index) beleggingsfondsen, zoals ETF’s en indexfondsen inderdaad met lage kosten. Dat klopt inderdaad. Als we kijken naar de TER (dat zijn de kosten die een fonds in rekening brengt), dan is de TER van passieve (index) fondsen met gemiddeld 0,58% aanzienlijk lager dan de 1,24% die actief beheerde beleggingsfondsen in rekening brengen.


Onderzoek toont continue aan dat lage kosten enorm belangrijk zijn in een succesvolle beleggingservaring. Er zijn meerdere argumenten waarom een passief (index)fonds goedkoper is.

  • Lagere interne kosten. Een passief (indexfonds) heeft geen analisten in dienst of koopt dure research;
  • Lagere administratieve lasten. Het handelen in ETF's vindt plaats buiten de aanbieder om.