Actief beleggen

Onder actief beleggen verstaat de vereniging het volgende:

Actieve beleggers hanteren een beleggingstrategie (bewust of onbewust) met als doelstelling, gecorrigeerd voor het risico, een hoger rendement te realiseren dan een vooraf bepaalde benchmark.

Beleggers gebruiken verschillende methodieken om deze doelstelling te realiseren. De bekendste methodieken zijn het selecteren van aandelen, waarvan de beleggers de verwachting heeft dat het gekozen aandeel beter gaat presteren dan het marktgemiddelde. Wij noemen dit ‘stock-picking’.

Een andere veel voorkomende methodiek is de selectie van het ‘winnende’ beleggingsfonds. Wat al de verschillende methodieken gemeen hebben is dat de belegger op één of andere manier bezig is met het voorspellen van de toekomst. Dit is eenvoudigweg onmogelijk. Of het nu gaat over het voorspellen van de toekomstige winst per aandeel van een onderneming, de toekomstige beweging van de economie, de toekomstige richting van de rente of de toekomstige richting van de aandelenbeurs, talloze empirische studies tonen continue aan dat de mens, hoe hoog hij of zij ook is opgeleid, niet over voorspellende gaven beschikt.