De rendementen van actieve beleggers

Een actieve belegger heeft het doel rendementen te genereren die een bepaalde benchmark overtreffen. Een belegger kan perioden doormaken waarin zijn beleggingsstrategie tegenvalt en hij slechter presteert dan de benchmark. Voorstanders van actief beleggen beweren echter dat beheerders in staat zijn hun benchmark gedurende langere perioden te overtreffen.


In onderstaande tabel vindt u gegevens over actief beheerde fondsen die toegankelijk zijn voor beleggers en die zich richten op enkele brede beleggingscategorieën: wereldwijde aandelen en aandelen uit opkomende markten, en daarnaast obligaties die luiden in GBP, EUR en USD.

Vervolgens worden hun prestaties over 5, 10 en 15 jaar vergeleken met die van de benchmark die in het prospectus van het desbetreffende fonds is opgegeven.

Aandelen: Regio Wereldwijd

  % fondsen  Gemiddelde Totale
Periode met underperformance underperformance in % underperformance in %
15 jaar 93,00% -1,55% -25,95%
10 jaar 84,00% -0,95% -9,92%
5 jaar 86,00% -1,47% -7,57%

 Aandelen: Regio Emerging Markets

  % fondsen  Gemiddelde Totale
Periode met underperformance underperformance in % underperformance in %
15 jaar 79,00% -2,47% -44,20%
10 jaar 89,00% -1,99% -21,78%
5 jaar 86,00% -1,78% -9,22%

Obligaties 

  % fondsen  Gemiddelde Totale
Periode met underperformance underperformance in % underperformance in %
15 jaar 100,00% -1,21% -19,77%
10 jaar 100,00% -0,98% -10,24%
5 jaar 94,00% -0,82% -4,17%

De kosten van actieve fondsen

De meeste actieve fondsen kunnen niet consistent beter presteren dan hun benchmark. Daarom zijn passieve producten eenveel  aantrekkelijk alternatief. Dat kan met een eenvoudig voorbeeld worden aangetoond: stel dat € 10.000 wordt belegd in zowel een actief fonds als een passief fonds, die geen van beide rendement genereren. Het actieve fonds brengt 2% kosten in rekening en het passieve fonds slechts 0,5%. In onderstaande tabel laten we zien hoeveel geld er over verschillende perioden zou overblijven:

  Actief Fonds Passief Fonds  
Periode 2% kosten 0,5% kosten Verschil
1 jaar € 9.800,00 € 9.950,00 € -150,00
3 jaar € 9.411,92 € 9.850,75 € -438,83
5 jaar € 9.039,21 € 9.752,49 € -713,28
10 jaar € 8.170,73 € 9.511,10 € -1.340,37
20 jaar € 6.676,08 € 9.046,10 € -2.370,02

Over een periode van twintig jaar heeft het actief beheerde fonds bijna € 2.500 meer gekost dan het passieve fonds. Dit is een extreem voorbeeld, maar ook bij kortere perioden zijn de besparingen aanzienlijk.

In onderstaande tabel worden de gemiddelde totalekostenratio's weergegeven voor actief beheerde fondsen en passieve fondsen met dezelfde vermogenscategorieën. Gemiddeld brengen passieve fondsen lagere vergoedingen in rekening dan actief beheerde fondsen. In maart 2013 betaalden beleggersgemiddeld 90 basispunten meer voor een actief beheerd aandelenfonds dan voor een passief fonds. Het verschil wordt zelfs nog duidelijker als we naar nichevermogenscategorieën kijken. Fondsen voor aandelen uit opkomende markten zijn gemiddeld 110 basispunten duurder dan een overeenkomstig passief fonds. De gegevens laten dus zien dat passieve fondsen over het algemeen goedkoper zijn dan actief beheerde fondsen.

  Actief Fonds Passief Fonds  
Periode Gemiddelde kosten Gemiddelde kosten Verschil in %
Aandelen wereldwijd: 1,18% 0,45% 61,86%
Aandelen emerging markets:  1,74% 0,64% 63,22%
Gediversificeerde obligaties: 0,94% 0,21% 77,66%