Wat zijn actieve beleggers?

Een actieve beleggingsmethodiek is wereldwijd en dus ook in Nederland de toonaangevende methodiek. Het doel van actief beheer is het verslaan van een relevante benchmark. Om dit doel te realiseren wordt er gebruik gemaakt van één of meer beleggingsstrategieën. De bekendste strategieën zijn:

  • Selectie van het 'winnende' aandeel of obligatie;
  • Timing;
  • Selectie van het 'winnende' beleggingsfonds;
  • Selectie van de 'winnende' beleggingsstijl.

In Nederland hanteren nagenoeg alle banken en/of vermogensbeheerders een actieve beleggingsmethodiek. De gebruikte beleggingsobjecten voor invulling van deze methodiek zijn individuele aandelen, individuele obligaties, actief beheerde beleggingsfondsen, ETF's, indexfondsen en alternatieve beleggingsvormen.

Wat al deze partijen gemeen hebben is dat er in hun beleggingsmethodiek een uitspraak gedaan wordt over de toekomst. Als de ABN AMRO, ING of Rabobank schrijft in haar beleggingsvisie dat zij 'onderwogen' is voor de sector telecom, dan wordt er een voorspelling gedaan over een toekomstige ontwikkeling. Een dergelijk claim wordt in de praktijk nimmer waargemaakt. Andere uitspraken waar u een actieve beleggingsmethodiek aan herkent zijn bijvoorbeeld de volgende uitspraken:

  • Onze analisten verwachten dat de economische groei van Europa zal uitkomen op 2,4%;
  • Deze onderneming zal de komende jaren een winstgroei laten zien van 4,5% per jaar;
  • Wij verwachten voor de komende jaren een klimaat met lage rentestanden;
  • De inflatie zal de komende jaren fors stijgen.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van al deze voorspellingen kan er maar één conclusie getrokken worden, namelijk dat het onmogelijk is om consequent een correcte voorspelling te maken. Inspelen op al die talloze verwachtingen resulteert in een actieve beleggingsmethodiek. Continue aan- en verkopen resulteert in aanzienlijke kosten. Kosten waarvan in de praktijk blijkt dat dit niet terugverdiend kan worden.

Tellen we de hoge managementvergoedingen op die actief beheerde beleggingsfondsen in rekening brengen, dan kan het niet anders dan dat de resultaten van een actieve beleggingsmethodiek structureel gemiddeld lager moet liggen dan het marktrendement. Academisch onderzoek heeft dit ook met diverse onderzoeken aangetoond.