Hoe worden koersen bepaald?

Op de verschillende beurzen vinden kopers en verkopers elkaar. De aandelenmarkt, die dus alle beurzen wereldwijd omvat, is feitelijk niets anders dan een grote veiling waar kopers en verkopers onderhandelen over de prijs van aan aandeel. De aandelenmarkt biedt marktpartijen dan ook een efficiënte en effectieve methode om aandelen te verhandelen.

Bij een transactie zijn er altijd twee partijen, een koper en verkoper. Beide partijen hebben meestal verschillende meningen over de vooruitzichten van een onderneming. Zoals bij elke vrije markt, worden de prijzen van ondernemingen bepaald door de verwachtingen en de vraag van de verschillende marktpartijen. De aandelenkoers weerspiegelt dus de consensus van alle marktpartijen. Wat drijft de mening van alle marktpartijen? Dat is nieuwe informatie, met name relevante informatie die betrekking heeft op de verwachte prestaties van een onderneming.

Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, dan wijzigen de marktpartijen hun mening over de verwachte toekomstige bedrijfswinst en het risicoprofiel van de onderneming. Kopers en verkopers zorgen er vervolgens voor dat de nieuwe informatie – vaak zeer snel – wordt verwerkt in de koers. Als bijvoorbeeld uit nieuwe informatie blijkt dat de bedrijfswinst van een onderneming hoger zal uitvallen dan marktpartijen hadden verwacht, dan zullen investeerders het betreffende aandeel koper met als gevolg een hogere koers . Het verwachte rendement voor een nieuwe belegger neemt alleen toe, op het moment dat de betreffende onderneming een hoger risicoprofiel heeft gekregen.

Beleggers gaan ervan uit dat hogere toekomstige bedrijfswinsten resulteren in een hoger verwacht rendement voor investeerders. Dit is een misvatting! Hogere bedrijfswinsten zullen resulteren in hogere aandelenkoersen. Dit levert nieuwe investeerders dus geen hoger verwacht rendement op. Indien dit niet het geval zou zijn, zouden winstgevende ondernemingen hogere ‘cost of capital’ hebben dan minder rendabelere ondernemingen. Het model van Gordon beschrijft dit principe voor ondernemingen en de gehele aandelenmarkt. Een algemene daling van de aandelenmarkt wijst dan ook niet op een toekomstig verwacht rendement dat lager zou zijn dan voorheen. Integendeel. Een daling van aandelenmarkten verwijst eerder naar lager ingeschatte bedrijfswinsten, een daling van de verwachte winstgroei of een toename in het geëiste rendement. In de praktijk zal het combinatie betreffen