Relatie rendement en risico

Het is onmogelijk om het verwacht rendement van een beleggingsportefeuille te verhogen zonder hierbij meer risico te nemen. Met andere woorden; het nemen van een risico in de vorm van uzelf blootstellen aan een mogelijk financieel verlies is tevens de reden dat u een positief rendement kunt behalen.

Verschillende soorten risico's

Risico’s die beleggers lopen met beleggen in aandelen kennen vele vormen maar kunnen in essentie worden teruggebracht tot twee risicovormen, niet-systematisch risico en systematisch risico.

Niet-systematisch risico

Onder niet-systematisch risico wordt risico verstaan dat door diversificatie kan worden weggenomen en waarbij beleggers niet worden beloond met extra rendement. De bekendste variant van dit risico is bedrijfsspecifiek risico. Dit risico loopt een belegger als slechts in een beperkt aantal ondernemingen worden geïnvesteerd. Er kunnen bedrijfsspecifieke gebeurtenissen plaatsvinden, die alleen van toepassing zijn op de onderneming. Bekende recente voorbeelden zijn BP, Ahold en Enron.

Deze vorm van risico kunnen we uitbreiden naar sectoren en landen. Door bijvoorbeeld te beleggen in één specifieke sector, loop je als belegger het risico dat er gebeurtenis plaatsvindt die gevolgen heeft voor de betreffende sector. Een recent voorbeeld is de kredietcrisis die met name aandelen in de financiële sector heeft getroffen.

Systematisch risico

Onder systematisch risico wordt risico verstaan dat inherent is aan beleggen en niet te verlagen is door diversificatie. Dit risico weerspiegelt macro-economische omstandigheden dat invloed hebben op alle aandelen of beleggingscategorieën. Dit risico kan dus niet weg worden gediversificeerd en de belegger mag dan ook op termijn een compensatie verwachten voor het dragen van dit risico.

Indexbeleggers mijden niet-systematisch risico

De beleggingsportefeuilles van indexbeleggers hebben als belangrijk kenmerk dat er sprake is van een zeer grote spreiding. Het doel van deze spreiding is het minimaliseren van het niet-systematische risico.