Indexbeleggen

Indexbeleggen heeft het afgelopen decennium een stormachtige groei doorgemaakt. In de V.S. wordt momenteel al 25,1% van al het belegd vermogen in index-gerelateerde producten geïnvesteerd.

Ook in Europa is indexbeleggen aan een grote opmars begonnen. Was het marktaandeel in 2004 nog 4,1%, in 2013 is het marktaandeel al toegenomen tot 11,6%.

In Nederland zijn de marktaandelen nog zeer laag. Dit opvallende feit wordt veroorzaakt doordat banken en veel beleggingsondernemingen uitsluitend actief beheerde beleggingsfondsen hebben geadviseerd. Het is een open deur door te melden dat vooral banken hebben geprofiteerd van de hoge opbrengsten (voor beleggers dus de hoge kosten) die actief beheerde fondsen hebben opgeleverd.