Indexfondsen/indextrackers

Het doel van indexbeleggen is om dezelfde rendements-risico karakteristieken te verkrijgen als een index. Afhankelijk van de gekozen index kunnen beleggers kiezen uit meerdere beleggingstypen: traditionele beleggingsfondsen (ook wel indexfondsen genoemd), Exchange Traded Funds (ETF’s), afgescheiden mandaten, certificaten, mandjes afzonderlijke effecten, futures en swaps.

De meest gebruikte beleggingstypen die beleggers gebruiken zijn indexfondsen en ETF's (indextrackers).

Ondanks dat er verschillen tussen beide beleggingsinstrumenten bestaan, hebben ze veel kenmerken gemeen:

  • Lage kosten;
  • Lage omloopsnelheid (passief).

Omdat een indexfonds 'passief' de index volgt heeft het geen dure analisten en fondsbeheerders nodig en voert het veel minder kostbare transacties uit. Hierdoor zijn de kosten van indexfondsen veel lager dan van actief beheerde beleggingsfondsen en andere vermogensbeheerders. Gemiddeld zijn de kosten drie tot vier keer lager. En vanwege de veel lagere kosten en het feit dat beurskoersen niet of nauwelijks te voorspellen zijn, presteren deze fondsen beter dan de overgrote meerderheid van de actief beheerde beleggingsfondsen en andere vermogensbeheerders.