Wat zijn indextrackers (ETF’s)?

Indextrackers worden ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd. Indextrackers zijn opgebouwd als een fonds maar hebben een speciaal kenmerk, namelijk dat ze, vergelijkbaar als een normaal aandeel, continue aan de effectenbeurs wordt verhandeld. Uit het oogpunt van de particuliere belegger, kunnen indextrackers misschien het best worden getypeerd als een hybride tussen een beleggingsfonds en een aandeel.

Verschillende ETF-structuren

Een indextracker kent verschillende structuren om een index te volgen. Het is goed mogelijk dat twee indextrackers dezelfde index volgen maar door een andere structuur een verschillend risicoprofiel hebben. Daarom is het uitermate belangrijk dat beleggers het verschil tussen deze structuren begrijpen, zodat ze de structuur kunnen kiezen die het beste aansluit bij hun beleggingsdoelen.

Fysieke indextrackers

Fysieke indextrackers beleggen direct in alle of een groot deel van de posities van een index, die het onderliggende mandje van het fonds vormen. Fysieke ETF’s kunnen gebruik maken van volledige replicatie of geoptimaliseerde replicatie. Volledige replicatie betekent dat het fonds alle constituenten van de index bevat, in exact dezelfde weging als de index. Soms is het echter uit kostenoogpunt niet efficiënt om alle effecten aan te houden (bijv. wanneer de index bijzonder breed is of illiquide effecten bevat). In dit geval wordt geoptimaliseerde replicatie toegepast. Hierbij worden niet alle, maar slechts een deel van de indexposities gekocht om de performance van de index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De iShares ETF die de MSCI World index volgt, houdt bijvoorbeeld een mandje van 700 aandelen aan, terwijl de index meer dan 1800 ondernemingen telt.

Fysieke ETF’s bieden beleggers een zeer hoog niveau van transparantie; u weet altijd precies wat het fonds in portefeuille heeft. Naast de hierboven genoemde voordelen dragen fysieke ETF’s geen tegenpartijrisico.

ETF’s op swapbasis

ETF’s op swapbasis gaan uit van een total return swap-overeenkomst met de swap-tegenpartij die het rendement van de benchmark levert aan de ETF. Het fonds houdt een mandje effecten aan dat wordt voorgeschreven door de swap-tegenpartij. Dit mandje met effecten, meestal aangeduid als het referentiemandje, zal doorgaans niet alle effecten van de index bevatten. Het rendement van het referentiemandje wordt bij het afwikkelen van de swap met de tegenpartij geruild tegen het rendement van de index (na aftrek van kosten).

Omdat fondsen op swapbasis afhankelijk zijn van een tegenpartij, worden ze in de regel als een risicovollere belegging beschouwd dan fondsen die gebaseerd zijn op fysieke replicatie. De UCITS III-richtlijn schrijft echter voor dat dit risico beperkt dient te blijven tot maximaal 10% van de waarde van het fonds. 

ETF’s op swapbasis hebben een aantal voordelen. ETF’s op swapbasis kunnen bijvoorbeeld een goede manier zijn om toegang te krijgen tot markten die met fondsen op fysieke basis niet of vrijwel niet toegankelijk zijn, zoals commodities en bepaalde opkomende markten.