Passief beleggen maakt het de gevestigde orde steeds moeilijker

Beleggers stappen massaal uit actief beheerde fondsen en in passief beheerde fondsen. Hebben de overstappers gelijk?

Interview indexbeleggen voor Pulse Media

In het najaar 2017 is er een interview over indexbeleggen verschenen in mijnzakengids.nl.

FD: Passief beleggen zet de beleggerswereld op zijn kop

Beleggers beleggen steeds meer in passieve beleggingsinstrumenten, zoals indextrackers en indexfondsen. Deze conclusie wordt getrokken in het FD.

De belangrijkste argumenten voor beleggers om niet langer te kiezen voor een actief beheerd beleggingsfonds zijn de lage kosten, de transparantie en de betere prestaties dan actief beheerde beleggingsfondsen.

Deze ontwikkeling verbaast de leden van de vereniging van en voor indexbeleggers uiteraard niet. Zij gebruiken al zeer lange passieve beleggingsinstrumenten en hun cliënten realiseren dan ook betere rendementen dan beleggers die gebruik maken van actief beheerde beleggingsfondsen.

Actief vs passief: Slechts 1 van de 100 fondsen verslaat de markt

Maar liefst 99% van alle actief beheerde beleggingsfondsen verslaat de markt niet, zo luidt de conclusie van een recent uitgekomen studie. De studie die is uitgevoerd door the Pensions Institute at Cass Business School, onderdeel van de City University London.

In deze studie werden gedurende de periode 1998 en 2008 de prestaties van 516 beleggingsfondsen onderzocht. De bevindingen zijn in het kort:

  • Het gemiddelde beleggingsfonds is niet in staat om 'outperformance' te realiseren door middel van aandelenselectie of markttiming, zodra er rekening gehouden wordt met kosten en de factoren die bepalende zijn voor het rendement van aandelen (markt, waarde,small en momentum). Het rendement van het gemiddelde beleggingsfonds lag jaarlijks 1,4% beneden het marktrendement;
  • 95% tot 99% van alle beleggingsfondsen faalde met betrekking tot het genereren van 'alpha'(dit is realiseren van een beter rendement dan de markt rekeninghoudend met risicoblootstelling). Het aantal beleggingsfondsen dat een outperformance wist terealiseren was kleiner dan wat op basis van kansberekening mochten verwachten;
  • Ondanks dat er een zeer kleine groep beleggingsfondsen in staat is geweest om een superieur rendement te realiseren, blijkt uit onderzoek dat het extra gerealiseerde rendement niet bij de belegger terecht is gekomen maar bij de fondseigenaren zelf.

De methode die deze onderzoekers gebruikten is gelijk aan een eerdere studie van Fama en French. Ook zij concludeerden dat, gecorrigeerd voor kosten en factorblootstelling, er nauwelijks beleggingsfondsen bestaan die de markt weten te verslaan.

De onderzoekers weten de bevindingen dan ook zeer duidelijk samen te vatten:

"Taken together, the above results prove that the vast majority of fund managers in our dataset were not simply unlucky, they were genuinely unskilled."

Proefschrift Dirk Gerritsen: Technische analyse werkt niet!

Het proefschrift van Dirk Gerritsen is in 2014 verschenen. In dit proefschrift kijkt hij naar de relevantie van beleggingsanalisten. Het koersrendement rondom zowel adviezen gebaseerd op fundamentele informatie als adviezen op basis van technische analyse is onderzocht. Verder is er in het boek ook aandacht voor koersdoelen van analisten. Deze worden gekoppeld aan zowel overnamepremies als de kans op een succesvolle overname van een bedrijf. Ten slotte gaat het proefschrift in op fusies en overnames in een Europese context: wat zijn de factoren die grensoverschrijdende overnames kunnen verklaren?

Uiteraard is dit onderzoek door Gerritsen slecht ontvangen bij technisch analisten. De commentaren lopen uiteen van 'jammer dat we weer in een hoek gezet worden' tot 'Gerritsen maakt een fout die elke amateur belegger maakt'.

Wij zijn nog steeds op zoek naar een technisch analist die met behulp van zijn eigen analyses een fortuin heeft opgebouwd en niet afhankelijk is van de inkomsten van betalende beleggers.

Wilt u het uitgebreide onderzoek lezen, klik dan hier.